Microsoft by the Numbers, ny tjänst för statistik över egna produkter

Microsoft

Microsoft erbjuder oss mycket företagsanalys genom ett antal media: i olika inlägg, konferenser, YouTube-videor etc. Men för att erbjuda den mest enhetliga informationen har företaget lanserat en webbplats som heter Microsoft by the Numbers som samlar alla statistik över sina tjänster på en enda webbplats, inte bara så att vi lär oss vissa nyfikenheter om företaget utan också så att vi kan se omfattningen av dess förlängning i alla bemärkelser (från de registrerade användarna av tjänsterna till de pizzor som konsumeras i deras kaffe maskiner).

Webbplatsen visar en tunnelbanestil med informativa färgade rutnät, var och en presenterar olika fakta eller analyser. Med tanke på de olika tjänster som köpts, förvärvats och slutligen kontrolleras av Microsoft kan vi visa olika information av alla slag relaterade till Bing, Skype, XBOX, Yammer, Outlook etc.

I Microsoft by the Numbers kan vi lära oss och känna till saker som att Yammer redan har 7 miljoner registrerade användare, att Skype ringer totalt 2 miljarder minuter om dagen, att 24 miljoner Kinects redan har sålts i världen eller att Xbox Live redan har har 48 miljoner medlemmar. Genom att klicka på vart och ett av rutnäten visas analyserna i helskärm och en direktlänk så att vi kan testa den analyserade tjänsten om den intresserar oss, och om den inte är en online- eller nedladdningsbar tjänst tar den oss till den officiella sidan.