Med Instagram kan du redan skapa album med foton i horisontella och vertikala format

Instagram

En av de mest intressanta funktionerna på Instagram är möjligheten att skapa gallerier med våra foton och videor, för att dela dem i samma publikation.

Detta sparar oss besväret med att skapa flera inlägg och ger ett rikare sammanhang till den händelse eller aktivitet som vi vill dela.

En av nackdelarna med denna dynamik var dock att det kvadratiska format som krävs av denna funktion måste respekteras, så det var nödvändigt att improvisera en utklipp och rädda det bästa av fotograferingen.

Nu kommer vi inte längre att ha det problemet, eftersom vi med den nya uppdateringen som tillkännagavs av Instagram-teamet kan ladda upp bilder och bilder i stående (vertikalt) eller liggande (horisontellt) format.

Men den här kreativa flexibiliteten, som Instagram nämner, slutför inte upplevelsen, eftersom det finns en detalj som vi måste ta hänsyn till.

Vi kommer att kunna ladda upp fotografier och videor i stående och liggande format, men i en publikation kan endast innehåll av samma format delas.

Tillsammans med den här uppdateringen nämner de några extra funktioner som har lagts till de senaste veckorna, till exempel möjligheten att lämna utkast till publikationer från Instagram-appen på iOS eller att kunna redigera de personer vi taggar efter publicering.