LinkedIn beskriver driftsnycklarna för sin publiceringsplattform

LinkedIn

LinkedIn har velat dela med sig av allmänheten de nycklar som dess publiceringsplattform upprätthåller i jämförelse med resten av de befintliga bloggplattformarna och basera den på kraften i distributionsnätet, med hänsyn till distributionen av innehåll både i anslutningar och anhängare till samma medlem, med tanken att användarna får relevant och högkvalitativt innehåll enligt deras intressen, vilket eliminerar resten av innehållet, oavsett om det är på grund av låg kvalitet eller till och med upptäcks som skräppost.

Det finns tre nycklar som gör detta möjligt: ​​integreringen av Feed-Mixer-algoritmen för klassificering av publikationer i flödet från LinkedIn-medlemmar, mobilaviseringar för förstegradsanslutningar samt daglig eller veckovis inkludering av Pulse-nyheter via e-post .

Det bör noteras att dessa nycklar inte är nya, även om de successivt har införlivats i alla användares konton, vilket också är första gången som samma företag delar denna information.

LinkedIn påpekar att medlemmar som har publicerat minst en artikel i genomsnitt har 1 049 förstegradsanslutningar och 42 följare.

Med hjälp av Feed-Mixer-algoritmen kommer förläggarna själva att kunna nå nya följare genom att viralisera deras innehåll bortom deras huvudanslutningar.

Användningen av det enhetliga filtreringsbiblioteket hjälper till att upptäcka skräppost eller publikationer av låg kvalitet för att undvika att inkludera dem i anmälningsflödet.