LingoRank, gratis projekt för att lära sig engelska med TED-samtal

lingorank

TED-chattfans har lärt sig mycket de senaste åren. Förutom att lära oss med erfarenhet av hundratals (tusentals) entreprenörer runt om i världen, har vi övat språk, vi har hört accenter av alla slag, vi har förbättrat vår engelska … de är en kunskapskälla.

LingoRank vill utnyttja denna egenskap hos nämnda samtal. Ofta hålls föreläsningar av personer som inte är födda i ett engelsktalande land, människor som inte har ett extremt komplext engelskt ordförråd, vilket gör det möjligt att förstå vad de säger utan att behöva ha en mycket hög nivå. På detta sätt kan vi klassificera samtalen efter komplexiteten i deras engelska och erbjuda verktyg för att förbättra språket baserat på dem.

Lingorank rekommenderar TED-samtal enligt studentens nivå och erbjuder dem test för att bedöma deras lyssnings- och förståelsefärdigheter. På dess hemsida kan vi filtrera efter samtalets längd, hastighet med vilken talaren talar, vilken nivå engelska som används, ämnen som omfattas, titel, datum … allt som behövs så att vi kan hitta den perfekta videon för att börja öva språket.

I varje video har vi övningar, aktiviteter med deras ordförråd och grafik som hjälper oss att träna medan vi tittar på olika ämnen som dessutom hjälper oss att bli bättre människor och bättre yrkesverksamma (det är vad TED-filmerna handlar om).

Ett originalförslag som förtjänar en plats i favoriterna.