Klout lanserar varumärkessidor

Klout lanserar varumärkessidor

Oavsett om vi vill eller inte, utövar användare i större eller mindre utsträckning påverkan i vår miljö, både i verkligheten och i vår online-miljö, där vår påverkan på sociala nätverk kommer att mätas och värderas med verktyg som Klout ger oss nu varumärkessidorna.

Idén skiljer sig helt från varumärkessidorna som vi hittar på Facebook, Google+ och Twitter, där företag interagerar med användare och erbjuder dem kampanjer och andra tjänster. I Klout är det bara tvärtom Varumärkesgrupper de kommer att mäta influenser fokuserade på användarna själva på varumärkena. För närvarande lanseras den i beta med Red Bull som enda partner, men under de kommande veckorna och månaderna kommer vi att se sidorna från andra märken som går med.

Vi måste bara gå till Red Bull-sidan som ett exempel där vi hittar en serie inflytelserika användartoppar på själva varumärket, med topp 10, topp 100 och topp 1000, vilket ger oss tillgång till hela listan över användare i varje klassificering. Vi har också genomfört de senaste aktiviteterna och vi kan få specifika erbjudanden som varumärket själv erbjuder.

Kort sagt handlar det om att erkänna det inflytande som vissa användare kan ha på resten för ett specifikt varumärke.

Länk: Red Bull i Klout | Går: Mashable