Kloudless tar meddelandebilagor till molnlagringstjänster

Kloudless

E-posttjänster är inte avsedda som filhanteringstjänster, även om de kan bifogas och skickas i själva meddelandena. Av den anledningen måste de mottagna filerna kanaliseras till tillgängliga lagringstjänster. För att fungera som en go har Kloudless just lanserats inom Disrupt NY 2013, vilket gör det möjligt att skapa regler för de filer som tas emot i meddelanden i både GMail och Outlook.

För detta är det nödvändigt att installera ett webbläsartillägg i fallet med GMail, eller ett plugin i fallet Outlook, så att när de är länkade till tjänsten, fortsätter vi att länka några av lagringstjänsterna i molnet, arbetar för närvarande med Box, Dropbox och Google Drive. På detta sätt fungerar Kloudless som mellanhand, utan att spara data och utan att behöva skapa ett nytt användarkonto, för att säkert överföra filerna i de meddelanden som är kopplade till molnlagringstjänsterna.

På detta sätt, när ett specifikt villkor fastställs i en av reglerna, kommer Kloudless att utföra det automatiskt. Det liknar IFTTT men mycket enklare, fokuserat bara på bifogade meddelanden. Ett exempel på vad som kan göras är att ta den dagliga säkerhetskopian som tas emot från webbservern, om den har den konfiguration som gör att den kan sparas i en specifik katalog skapad i Dropbox.

Tänk på att den grundläggande tjänsten låter dig skapa upp till tio regler.

Länk: Kloudless | Går: TechCrunch