Joind.me – social evenemangskalender mellan vänner för den verkliga världen

Joind.me

Till skillnad från de flesta onlinekalendrar är Joind.me en social kalender i den meningen att vi inte kommer att introducera de aktiviteter och uppgifter som vi väntar på att utföra under en tidsperiod, utan snarare kommer vi att presentera händelser som ska genomföras i verkligheten med våra sociala grupper.

Tanken är att vi skapar evenemang och på dem lägger vi till vänner och grupper av vänner för att gå med i dem. För att göra detta måste vi bara registrera oss gratis i tjänsten utan kostnad för att börja skapa evenemang och hantera vänner. För att lägga till vänner är det enda sättet att söka efter dem via din sökmotor, och när du har hittat dem, lägg till dem och vänta på att bli accepterade.

När vi redan har några vänner kan vi skapa olika grupper på dem, så att vi undviker att introducera vissa vänner en efter en för en specifik händelse genom att direkt ange namnet på gruppen där vi har placerat dem.

Kalendern som vi har är i veckovis format och vi kan enkelt lägga till händelser som vi vill, samt navigera genom de olika veckorna för att till exempel planera händelser på medellång sikt.

Vanity URL-adresser saknas för profilsidor, intern meddelandetjänst och till och med export- och synkroniseringsalternativ. Vi kan åtminstone följa framstegen i dess beta-fas genom din blogg.

Länk: Joind.me