iTunes U lägger till nya funktioner som underlättar hanteringen av uppgifter för studenter och lärare

iTunes U

iTunes U lägger till nya funktioner som berikar upplevelsen för både lärare och elever, som diskuteras i Recode.

Nu kommer eleverna att kunna skicka in sina uppgifter och andra uppgifter direkt från sina mobila enheter så att deras lärare kan spåra dem.

För detta har olika detaljer beaktats så att lärare kan vara medvetna om det arbete som eleverna levererar, visualisera datumen och notera de aktiviteter som ännu inte har genomförts.

Och med den här uppdateringen kommer lärare också att kunna importera utbildningsappar för att berika sina kurser och läromedel. Detta kommer inte bara att förbättra dynamiken i klasserna utan också kommunikationen med eleverna.

Intressanta funktioner som kan fungera som ett incitament för andra institutioner och lärare att välja iTunes U för att komplettera sin studieplan och utnyttja potentialen i ny teknik.

De lärare som vill känna till den dynamik som föreslås av iTunes U kan titta på sidan som Apple har dedikerat för att förklara dess egenskaper.