Google Maps en iOS

IOS-användare kan nu dela sina platser i realtid med Google Maps

Google Maps en iOS

Google Maps på iOS

Google Maps har i mer än ett år en funktion på Android där användare kan dela sina platser, rutter och beräknade ankomsttider för sina resor i realtid med de kontakter de har valt.

Nu börjar den här funktionen komma till användare av iOS-plattformen.

I denna mening, användare av denna plattform som kommer att flytta till en annan plats, antingen till fots, på cykel eller med bil, de kan redan använda den här funktionen på praktiskt taget samma sätt som Android-användare, där de tidigare måste välja sina kontakter och den tidsperiod som de kommer att dela sina platser i realtid.

Men den här funktionen blir också en förbättring, sedan Det börjar också göra det möjligt för användare att nå de kontakter de har i tredjepartsapplikationer. som WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Line och liknande.

Detta förstärker avsikten med denna funktion att göra det möjligt för användare att dela var de befinner sig hela tiden när de börjar en resa, utan att ständigt vara medvetna om den mobila enheten, för lugnet hos sina bekanta.

Användare bör uppdatera versionen av Google Maps till den senaste versionen, tillgänglig nu i Google Play Store och Apple App Store.