Intel investerar i 13-årig pojkes uppfinning: En punktskrivare

Intel investerar i 13-årig pojkes uppfinning: En punktskrivare

Ett av de projekt som Intel Capital har investerat i har uppmärksammats på grund av skaparens ålder: 13 år.

Det här är Shubham Banerjee, som utvecklade Braigo v1.0, en punktskrift som är byggd med Lego-delar som kostar mycket mindre än alternativen på marknaden (från 1600 euro går det till endast 280). Enligt BBC, av de 50 miljoner som Intel investerat i 16 företag, har några hundra tusen kommit i händerna på denna unga entreprenör.

Faktum är att Banerjee var 12 år gammal när han avslutade en finansieringsomgång med Intel Capital i ett tidigt skede. Det var nu i oktober när han gjorde sin prototyp och visade den för världen. Han har arbetat de senaste månaderna med att integrera ett Intel Edison-chip i skrivaren, och i september blev han inbjuden av Intel till en konferens i Indien för att lyfta fram användningen av det chipet. Där tillkännagavs vid konferensen att Intel skulle investera i tonåringens företag, pengar som skulle användas för att bygga en bättre skrivarprototyp och testa dem med fler grupper.

Vi läste på Reuters att detta är Intels andra investering relaterad till Banerjee-familjen. Hennes far Neil arbetar för Kno, ett utbildningsprojekt som Intel köpte förra året.

Vi lämnar dig med videon som han publicerade i januari i år: