Infogram – skapa interaktiva diagram för att inkludera dem på din webbplats

Infogram - skapa interaktiva diagram för att inkludera dem på din webbplats

Baserat på det faktum att genom att observera graferna förstår vi saker bättre än att observera siffrorna som genererar dem, är Infogram en gratis tjänst som gör det möjligt för oss att överföra data till grafer för att kunna integrera dem i innehållet i våra webbplatser, vilket underlättar deras motsvarande html-koder.

För att kunna börja använda det här verktyget behöver vi bara identifiera oss med vårt Twitter- eller Facebook-konto så att vi senare kan välja vilken typ av graf vi vill arbeta med. Nu behöver vi bara redigera data, antingen manuellt eller genom att importera den, även om vi också kan redigera projektkonfigurationen, inklusive den anpassade webbadressen och designelementen så att när vi har skapat vår graf kan vi få html-koden till lägg till iframe på vår webbplats. Vi kommer redan att ha vår interaktiva grafik i vårt innehåll.

Bortsett från denna tjänst har Infogram också en tjänst för att göra interaktiva infografik, men för tillfället behöver vi bara ange vår e-postadress medan vi väntar på att få inbjudan.

Länk: Infogram