Imponerande interaktiv karta visar export över hela världen

exportaciones

De Globen av ekonomisk komplexitet Det är ett projekt från Harvard University som visualiserar ekonomierna i varje land enligt de produkter de exporterar.

Tillgänglig på globe.cid.harvard.edu, varje pixel har olika färg beroende på vilken produkt den representerar, och varje punkt är 100 miljoner dollar i utbyte, så följer raderna med de blå punkterna, till exempel kan vi följa spåret till elektronikexport över hela världen.

Varje färg är en annan typ av bransch. Medan blå representerar elektronik är gult grönsaker och grödor, så med en överblick kan vi se vad ett land koncentrerar sig mer beroende på antalet färger som finns inuti. Längst ner har vi betydelsen av varje färg.

Genom att klicka på önskat land ser vi länkar som pekar till de länder där det exporteras mest, med respekt för färger beroende på typ av produkt, så att om vi klickar på Spanien ser vi mycket ljusblå färg (bilindustrin) för exempel.

Det är möjligt att komma åt mer detaljerade tabeller, så att om vi vill konsultera de produkter som exporteras av ett visst land eller det befintliga beståndet i en viss region, behöver vi bara få åtkomst till motsvarande information.

Både informationen och visningsläget är ganska flexibla, eftersom det är möjligt att se data i klot, platt karta eller kolumnläge med färgernas lager i vart och ett av de registrerade länderna.

Ett under att bättre förstå den globala ekonomin, även om du inte har uppdaterade data från 2016.