HÄR för Android finns gratis på Google Play

Här para Android

Fram till nu var de användare som ville testa betaversionen av Nokias kartläggningsprogram, HÄR, på sina Android-enheter, utföra installationen manuellt, men officiellt från och med idag, och om möjligt dess installation via Google Play, tillgänglig gratis för Android-enheter. från version 4.1 och framåt.

Nokia betonar att lanseringen av HERE-beta på Google Play gör installationen enklare och mer direkt och räknar som fördelar mottagandet av meddelanden på själva enheten när en ny version är tillgänglig, vilket möjliggör installation utan att avinstallera den befintliga versionen. det finns inte heller något behov av att installera om de nedladdade kartorna eller rösterna.

Nokia meddelar vidare att HÄR redan innehåller röststyrd navigering för 18 nya länder och territorier, förbättringar av applikationsstabilitet och prestanda och korrigering av ett röstrelaterat navigeringsfel.

I de förbättringar som har genomförts i applikationen har användarna fått feedback, och det finns också ett antal personer som har uttryckt intresse för att HÄR också finns tillgängligt för iOS-plattformen, vilket innebär att i den meningen indikerar att det finns en grupp som arbetar hårt för utvecklingen av denna version, som kommer att lanseras i början av 2015.

Slutligen indikerar Nokia att de har publicerat en serie berättelser för användarna att bättre bekanta sig med applikationen, från röststyrd navigering till att få information om kollektivtrafik, genom hur man hanterar de tillgängliga kartorna offline.