Grundläggande Android-kurs, gratis och på spanska

Grundläggande Android-kurs, gratis och på spanska

Från devcode.la kommer en grundläggande Android-kurs, där en interaktiv applikation skapas för att studera de komponenter och kontroller som används mest i utvecklingen av mobilapplikationer.

Kursen har 10 kapitel med korta videor som förklarar olika ämnen relaterade till Android-programmering:

– Introduktion till Android: En introduktion till kursen. – Installation av Android-utvecklingsmiljön: med de grundläggande stegen för att ha den miljö och de verktyg som krävs för att starta programmering av applikationer för Android-plattformen på vår dator. – Struktur för ett Android-projekt: Ett projekt kommer att skapas som förklarar dess olika steg. – Layouter: För att lära dig hur man styr fördelningen, positionen och dimensionerna för kontrollerna som är insatta i den. – Textview och Edittext: Kontroller används i stor utsträckning när det gäller att utveckla mobilapplikationer. – Imageview: De olika egenskaperna den har kommer att förklaras. – Knappar: Knappen, ToggleButton och ImageButton kommer att förklaras – Java OCH Onclicklistener Event: Vi kommer att arbeta med MainActivity.java, och vi kommer att göra en liten introduktion till java, med ett exempel som använder OnClickListener-händelsen. – Metoder i Java: för att aktivera och avaktivera kontroller, avsluta en applikation etc. – Invers stoppur OCH Jämför metod: 2 metoder skapas två viktiga för projektet, en invers timer, med de metoder och klasser som erbjuds av android, och Jämför metod som kommer att göras från grunden.

Du kan dra nytta av att ta en titt på de andra kurserna som redan finns på plattformen: