Gratis PDF Image Extractor gör att vi kan extrahera bilder från PDF-filer på en gång

Gratis PDF Image Extractor gör att vi kan extrahera bilder från PDF-filer på en gång

Det finns situationer där vi måste extrahera bilderna från PDF-filerna som vi får via olika rutter eller välja bland de som vi har lagrat lokalt. Vi har ett bra alternativ i applikationen Gratis PDF Image Extractor, tillgängligt för alla versioner av Windows, från och med Windows 2000, vilket sparar tid för att extrahera alla bilder från PDF-filer.

Bäst av allt, förutom att inkludera enskilda PDF-filer i vår lista, kan vi inkludera kompletta kataloger, även med underkataloger, för att generera listan över filer där bilderna ska extraheras. Vi kan extrahera bilderna från alla listade filer eller bara från det vi väljer, med motsvarande alternativ som vi har i verktygsfältet.

När vi väl har extraherat bilderna, som genereras i PPM-format, som vi kan se genom den välkända Irfanview-bildvisaren, kan vi komma åt dem genom utdatamappen. Varje PDF-fil representeras av en katalog som innehåller alla extraherade bilder.

Applikationen kan laddas ner gratis via utvecklarföretagets webbplats.

Länk: Gratis PDF Image Extractor | Går: AddictiveTips