Googles kartgallerier startade för att skapa och komma åt kartor med intressant innehåll

Googles kartgallerier startade för att skapa och komma åt kartor med intressant innehåll

Baserat på Google Maps Engine offentliga dataprogram, som lanserades förra året, lanserar Google nu Google Maps Gallery, en förlängning av detta program som gör det lättare för företag, organisationer och institutioner som har data värdefulla kartor, gör dem tillgängliga för allmänheten och tillgänglig för alla intresserade.

Som Google indikerar i sin annons fungerar Google Maps Gallery på samma sätt som en interaktiv digital atlas, där alla användare kan söka och hitta intressanta kartor. Kartorna som ingår i galleriet kan ses från Google Earth och kan hittas genom de viktigaste sökmotorerna, vilket bland annat möjliggör tillgång till dem av dem som är intresserade av att känna till frågor som lokalisering av kommunala byggprojekt, historiska stadsplaner, befolkningsstatistik, förändringar i skogsskydd och till och med nuvarande evakueringsvägar i nödfall.

Företag, organisationer och institutioner har befogenhet att publicera sina kartor och hantera dem på sina egna villkor, och kan också innehålla varumärkesimage, stil och licens. Genom att synkronisera kartorna med äldre system och med de dataportaler som är öppna för galleriet kan dessa organisationer dra nytta av detta när de kompletterar de data de erbjuder genom sina kartor.

För närvarande tillhör de befintliga kartorna organisationer som National Geographic Society, World Bank Group, United States Geological Survey, Florida Emergency Management och City of Edmonton, även om kartor som tillhör andra organisationer kommer att införlivas senare. De som är intresserade av att delta måste fylla i det här formuläret för att göra det.