Google utbildar sin AI för att hjälpa människor med talstörningar

Projekt Euphonia

Under Googles I / O-presentation fanns en sektion tillägnad Googles initiativ avsedda för personer med speciella behov. De visade olika lösningar baserade på ljudigenkänning och potentialen för artificiell intelligens. En av dem är Project Euphonia, ett Google-initiativ som syftar till att utbilda AI så att röstigenkänningsteknik också är effektiv för personer med svårigheter. i tal.

Till exempel arbetar Google-teamet med ALS Therapy Development Institute för att hjälpa patienter med ALS (amyotrofisk lateral skleros) när de har talproblem (dysartri) på grund av försämring av muskelmekanismen. Tanken är att AI kan tränas med röster som påverkas av dysartri, för att optimera algoritmer relaterade till röstigenkänning, skapa talmönster. För att göra detta har patienter som frivilligt spelat in tusentals fraser (som de som visas på bilden) för att skapa röstprover som kommer att användas i den process vi nämnde. För närvarande utförs testerna med personer med ALS och på engelska, men målet är att i framtiden kan alla med talstörningar orsakade av problem eller sjukdomar, såsom Parkinsons, dra nytta av röstassistenternas potential att kommunicera . På detta sätt kommer de att ha verktyg baserade på röstigenkänning som kan förstå dem och transkribera deras ord i realtid, för att underlätta kommunikation via meddelandeprogram, bland andra alternativ. Å andra sidan beaktas även andra scenarier, till exempel de användare som har svåra talproblem. Förutom att arbeta med röstigenkänning kommer de också att träna AI för att känna igen ljud och gester.