Google updates Google Drive for iOS and Android to allow collaboration on spreadsheets

Google uppdaterar Google Drive för iOS och Android för att möjliggöra samarbete om kalkylark

Google uppdaterar Google Drive för iOS och Android för att möjliggöra samarbete om kalkylark

Nästan samtidigt har Google uppdaterat sin Google Drive-applikation för både iOS och Android, där den mest anmärkningsvärda nyheten är möjligheten att skapa, redigera och samarbeta i kalkylblad, förutom att filer kan laddas upp från andra applikationer.

I iOS-versionen har dessutom överföringsprocesshanteringen lagts till, åtkomst till nyligen uppladdade filer i det nya avsnittet Uppladdningar, stöd för kopiering och klistra in rik text i ett dokument, förbättringar av kontaktsökningar för delning och de traditionella förbättringarna i stabilitet och prestanda.

När det gäller Android-versionen är den mer laddad med nya funktioner, vilket möjliggör utgåvan av kalkylark genom en ny inbyggd redaktör, modifiering av innehållet i tabellerna genom redaktören för Google Docs, upprätthållande av innehållsformatet när det kopieras och klistras in i Google Docs, inkluderingen av enkel beröring för att gå till redigeringsläge från Google Docs-redigeraren, möjligheten att skapa genvägar från huvudterminalskärmen för snabb åtkomst till filer och kataloger, och skicka länkar gör det nu möjligt att kopiera länkar till urklipp.

Nu är det dags att uppdatera befintliga versioner i terminalerna, och om de inte är installerade, prova dem.

Går: TNW