Google Translatotron kan översätta din röst från ett språk till ett annat utan att förlita sig på text

Google Translatotron

Googledios team för att känna till resultaten från ett nytt forskningsprojekt som visar stora framsteg inom översättningsmodeller. Google Translatotron är namnet på verktyget de utvecklar och lovar att vara den första som implementerar en direkt översättningsmodell, utan mellanhand. Med andra ord, tal-till-tal-översättning av ett språk, utan att texten är en del av processen, bara ljud. I nuvarande översättningssystem är textrepresentationer en grundläggande del av olika steg i processen. För att undvika detta steg bearbetar Google-verktyget rösten som ett spektrogram.

Den registrerar röstinmatningen (från originalspråket), bearbetar den och skapar ett nytt spektrogram med det nya språket, som visas i bilden. Denna modell har flera fördelar, till exempel minimerar den översättningsfel under processen och kan bibehålla källröstens ton. Googles team har delat några ljud på denna länk med översättningar från spanska till engelska. Först visas röstinmatningen på spanska, referensen på engelska och de ljud som jämför det aktuella översättningssystemet (kaskadesystemet) och Google Translatotron-verktyget. För närvarande har de inte lyckats övervinna det traditionella systemet, men Google Translatotron representerar ett stort framsteg i den direkta översättningsmodellen.