Google tar bort den oberoende versionen av YouTube Gaming om tre dagar

YouTubeGaming

Under den senaste septembermånaden (2018) beslutade Google att integrera (slå samman) YouTube Gaming, spelströmningsplattformen som lanserades 2015, inom YouTube själv, även om det har en egen specifik sektion.

Med detta drag försökte Google konsolidera gruppen av användare som litar på YouTube för att titta på favoritspelströmmar, med hänsyn till att det inte fanns tillräckligt med stöd på den oberoende plattformen för spelströmning, med tanke på den förvirring som genererats, vilket till stor del har fungerat som en plattform för att testa nya funktioner på YouTube.

Nu stänger Google den oberoende versionen av YouTube Gaming. Datumet kommer att vara 30 maj. Från supportsidan uppmanas användarna att titta på favoritspelsströmmar via YouTube-appen.

Vid det datumet kommer användarna inte längre att ha tillgång till den oberoende versionen av YouTube Gaming varken från sin webbplats eller sina mobilapplikationer, eftersom det är det säkraste att från webbplatsen, där ett meddelande redan erbjuds, kommer det automatiskt att omdirigeras till specifika delen av plattformen integrerad i huvud YouTube-applikationen.

Det händer så att Google meddelade att det kommer att fortsätta att eliminera det under den senaste marsmånaden, även om det sågs kunde det inte uppfylla det schemalagda datumet utan att veta orsakerna till förseningen.

Nu verkar det som ja, att den oberoende versionen av YouTube Gaming har sina dagar numrerade, även om det i det här fallet inte kommer att vara ett problem, eftersom Google har erbjudit samma innehåll i båda alternativen, för att underlätta övergången på det minst skadliga sättet möjlig.