Google Maps för Android-användare kan nu rapportera trafikstockningar

Desaceleración-GoogleMaps

Google Maps fortsätter att få Waze-funktioner. Den här gången, som de pekar från Android Police, versionen av Google Maps för Android-enheter Det innehåller möjligheten att användare kan rapportera trafikstockningar som finns på allmän väg. genom incidentrapporteringsfunktionen.

Det händer så att den nya möjligheten märks av applikationen som avmattningar, även om det i Förenade kungarikets fall är märkt som trängsel, enligt ovan nämnda media.

Det eftersträvas med utnyttjandet av denna möjlighet, att applikationen kan bli snabbare för att föreslå alternativa rutter, får effektivitet i detta avseende för förare som är helt mobila.

Denna införlivande lägger till befintliga alternativ inom Incident Reporting-funktionen, som sedan lanseringen i december förra året har gjort det möjligt för användare att rapportera olyckor, poliskontroller och fartkameror, varav några är avsedda att vara förbjudna i Spanien.

Tillgänglighet

Det händer så att den nya möjligheten Ännu inte nått alla användare av applikationenmed tanke på att det utvecklas under hela denna vecka, och just nu är det svårt att veta om det når alla. För tillfället är det okänt om det också når Google Maps-användare för iOS.

Det råder ingen tvekan om att det kommer att bli mer användbart och effektivt för dem som är i full rörlighet med sina fordon som använder Google Maps.

Bildkredit: Android Police