Google lanserar nya verktyg för artificiell intelligens för företag

Dokumentförståelse för AI

Under Google Cloud Next tillkännagav Googles team nya verktyg för artificiell intelligens som underlättar affärsprocesser.

Dessa AI-baserade lösningar syftar till att hantera företagens smärtor när de använder data som genereras av dokumentation, inventeringar från olika källor etc. En av dem är den nya AI-plattformen Document Understanding.

Denna plattform, fortfarande i beta, använder potentialen i Machine Learning för att analysera, klassificera dokument och bearbeta dem automatiskt så att företag kan dra nytta av denna information för beslutsfattande.

Statistik fungerar med både fysiska och digitala dokument, så de företag som ännu inte har flyttat till molnet kan också dra nytta av det. Det spelar ingen roll om informationen är strukturerad i formulär, tabeller eller diagram, plattformens AI-verktyg kommer att extrahera all information och bearbeta den för framtida samråd eller som en del av nya processer.

En annan lösning som använder AI-verktyg är Contact Center AI, utformad för att förbättra kundserviceupplevelsen med hjälp av Dialogflow-teknik. Googles team meddelade att det redan finns i beta med intressanta uppdateringar av dess funktioner.

Till exempel har förbättringar gjorts i röstmodeller för en smidig konversation med virtuella assistenter, och dynamiken i Agent Assist har förbättrats, vilket hjälper agenter att lösa svåra situationer med kunder, bland andra nya funktioner.

Google vill att alla företag ska ha artificiell intelligens för att förbättra verksamheten, och denna utveckling följer det målet.