Google lanserar lokal version av YouTube i Pakistan för att upphäva förbudet

Youtube

Google har precis lanserat en lokal version av YouTube för Pakistan som erbjuder kontroll till landets myndigheter för att kunna eliminera innehållet som de kan anse som stötande i det landet.

Uppdatering: Från YouTube rapporterar de att driften av tillbakadragande av videor på portalen kommer att utföras som den genomförs globalt, inte Pakistans regering beslutar om att dra tillbaka en video.

Enligt Reuters får Google lanseringen av denna lokala version att landets myndigheter tillåter att YouTube är tillgängligt igen tre år efter förbudet som inträffade i september 2012, när det laddades upp till Googles videoplattform. en film mot islam som har väckt upprördhet och våldsamma protester i landets huvudstäder.

I den meningen är det inte första gången som Google och andra teknikföretag har sett hur vissa av deras tjänster har förbjudits i vissa länder av religiösa skäl, och måste vidta åtgärder i detta avseende för att försöka göra dessa tjänster tillgängliga igen i dessa länder. länder för vilka de måste förmedla förhandlingar och tekniska anpassningar så att myndigheterna i nämnda länder kan upphäva de etablerade förbuden för nämnda tjänster.

Det finns dock röster om att förbuden kan gå längre än bara religiösa frågor och påpekar att de också strider mot yttrandefriheten.