Google lanserar guider och resurser för att skapa webbplatser för materialdesignstil

bloggmaterialdesign

Google har släppt ett nytt ramverk, ett webbdesignverktyg med komponenter och mallar i Vanilla CSS, HTML och JavaScript, och en arsenal för att bygga webbplatser med riktlinjerna för materialdesign, den visuella stilen för Google-applikationer och de senaste Android-versionerna.

Hans namn är Material Design Lite (CDM) och innehåller guider och praktiska komponenter för att skapa webbplatser såväl som webbapplikationer: Knappar, kort, textfält, skjutreglage, tabeller, teckensnitt och menyer.

Naturligtvis är stilen också närvarande mottaglig i alla element, särskilt i de tillgängliga webbplatsmallarna (till exempel en för att skapa en blogg som den som markerades i föregående skärmdump), vilket gör att allt anpassas till olika skärmar eller ändrar storlek på fönster utan ytterligare ansträngningar.

De kommenterar Google Developers-bloggen på Medium det Material Design Lite Det har skrivits i Sass med BEM (för att skapa webbapplikationer) så det kommer inte att vara ett problem att välja att åberopa konfigurationer från Google CDN eller ladda ner källkoden i Github för att fungera på ett mer gratis sätt.

Dessutom påpekas att CDM är ett komplement till det som redan har skapats med Polymer.

Kort sagt, en annan slående resurs med vilken Google främjar sin stil att göra saker när det gäller design, användbarhet, kompatibilitet och senaste webbteknik.

Naturligtvis handlar det inte om att kopiera och klistra in för att skapa miljoner av samma projekt, utan att anpassa det som redan finns, det som är optimerat, i personifierade verk.

Länk och mer information: getmdl.io