Google lägger till nya formateringsverktyg för dokument

Google Dok

Google förbättrar dynamiken när du skapar eller redigerar dokument för G Suite-användare. De nya funktionerna är utformade för att underlätta presentationen av de dokument vi skapar, utan att komplicera oss själv med för många klick. Tack vare den här uppdateringen är det till exempel möjligt att justera dokumentmarginalerna efter avsnitt, som vi ser på bilden:

Hittills är det bara möjligt att bestämma marginaler (höger och vänster) för hela dokumentet, utan möjlighet att anpassa specifika avsnitt. Denna ändring kan tillämpas manuellt genom reglerna och markerar hur vi vill ha marginalerna i vissa avsnitt, antingen markerar motsvarande text eller indikerar den med musen. Eller så kan vi välja att gå till Arkiv >> Konfigurera sida. Den andra funktionen låter oss påpeka vilken typ av sidbrytning vi vill infoga på sidan. Vi kan välja nästa sidbrytning (för att starta det nya avsnittet på nästa sida) eller ett kontinuerligt avsnittbrytning (för att starta det nya avsnittet på samma sida). Vi behöver bara ange platsen där vi vill infoga hoppet med muspekaren och gå till Infoga >> Hopp. Och för att göra det lättare att hantera detta format kommer det att visas i dokumentet (med en blå prickad linje) där vi har infogat sektionsbrytningarna. Denna funktion är valfri så vi måste först aktivera alternativet från avsnittet Visa. Dessa nya funktioner kommer att implementeras under de närmaste dagarna.