Google kommer att eliminera Blogger-bloggar som tjänar pengar på vuxeninnehåll från och med den 30 juni

Blogger

Den 30 juni är det datum som Google valt att börja ta bort Blogger-bloggar som innehåller reklam och länkar till externa webbplatser som är värd för vuxeninnehåll. Detta har blivit känt för Bloggers bloggare, vars utrymmen kan tas bort från det datumet om de inte vidtar åtgärder i detta avseende. På detta sätt blir Google väldigt seriöst i den här frågan, där det också uppdaterar sin innehållspolicy, vilket strängt förbjuder intäktsgenerering av vuxeninnehåll.

Dessutom måste man komma ihåg att den nuvarande innehållspolicyn för Blogger tillåter användare att publicera bilder och videor som innehåller nakenhet och sexuella aktiviteter hos vuxna, så länge de kategoriserar sina webbutrymmen på lämpligt sätt i sin konfiguration. På något sätt kan detta innehåll användas för ekonomiska ändamål.

Det som återstår att känna är tolkningen som ges till innehållet som kallas för vuxna, vilket gör att tvetydigheten fortfarande är oklar så att administratörer kan vara tydliga i vilken utsträckning deras innehåll kan klassificeras som vuxna och varför därför utan möjlighet att tjäna pengar mellanslag.

Det måste ses om praxis, såvida inte Google klargör det tidigare, eftersom det är lite tid att agera.

Går: TNW