Google ger ett nytt kontrollalternativ för användardata

ControlDatosCuentasGoogle

Sekretess på Internet är en aspekt som blir starkare med tiden. Google är medveten om denna situation och vill tillhandahålla så många kontroller som möjligt för sina användare. I den meningen har företaget inte vilat eller vilat i att leta efter nya sätt som gör det möjligt för användare att hantera sina data efter deras behov. Och som ett resultat av denna insats kommer nu ett nytt alternativ: automatisk radering av data som överskrider en tidsgräns för plats- och aktivitetshistorikfunktionerna i applikationen och på webben.

Automatisk radering av data som överskrider den fastställda tidsgränsen är snart möjlig

Användare kan välja att ha data över tre månader eller 18 månader, som automatiskt raderas för både platshistorik och aktivitetsfunktion i appen och på webben. användarkonton under de kommande veckorna, lägger till den nuvarande möjligheten att aktivera / avaktivera plats- och aktivitetshistorikfunktionerna i applikationen och på webben, utöver möjligheten att helt eller delvis radera data i var och en Google antyder manuellt att dessa nya funktioner kan så småningom utvidgas med andra funktioner där företaget också samlar in information från sina användare för att erbjuda dem mer anpassade tjänster.