Google förvärvade företaget Agawi för att hantera installerade mobilapplikationer

Google

Det faktum att användare börjar installera och använda mobilapplikationer mer för att få åtkomst till olika typer av information enligt våra behov hela tiden istället för att komma åt webben för att utföra våra informationssökningar är ett mycket oroande ämne för Google.

I den meningen har informationen publicerat en exklusiv artikel där den påpekar att Google under den senaste hösten förvärvade ett företag som heter Agawi, som har en teknik som möjliggör spridning av applikationer till mobila enheter utan behov av installation.

Det är slående att förvärvet inte har varit känt förrän nu (för närvarande finns det ingen officiell information om det), även om det finns indikationer som bekräftar detta. Det skulle vara en rörelse som skulle göra det möjligt för Google att integrera denna teknik för att tillåta användare att använda mer av webben för att få tillgång till den information de behöver, och därmed bibehålla sina inkomster genom reklam på nätet.

När det gäller indikationerna som bekräftar möjligheten till förvärv är det faktum att tre av Agawis tidigare anställda för närvarande arbetar för Google, enligt deras LinkedIn-profiler, förutom att den officiella webbplatsen inte längre är tillgänglig och kanalerna Social inte har har uppdaterats sedan 2013.

På detta sätt har riktningsförändringen som de mobilapplikationer som har installerats som informationsbehållare tagit och redan blivit centrum för användarfrågor fått Google att reagera bland annat för att undvika framtida hot, om allt detta, det som Apple är använder för att använda djuplänksteknik så att det genom sitt nya sökerbjudande kan göra det möjligt att få nödvändig information direkt från mobilapplikationer.