Google förklarar söndagens höst

Google

Söndagen var en dålig dag för Google. Många av dess tjänster föll, inklusive YouTube, Gmail, Google Search, G Suite, Google Drive och Google Docs. Nu, två dagar senare, har Googles vice verkställande direktör, Benjamin Treynor Sloss, förklarat vad som hände: en konfigurationsändring för en liten grupp servrar i en region som felaktigt tillämpades på ett stort antal servrar i flera närliggande regioner. Plattformar som använder mycket bandbredd, till exempel YouTube, påverkades mer, medan Googles sökmotor bara påverkades med lite extra latens. De indikerar att YouTube uppmätt 10 procent minskning av globala visningar under händelsen, medan Google Cloud Storage mätt 30 procent minskning av trafiken. Regioner som arbetar med begränsad kapacitet fastnade när de försökte inkapsla inkommande och utgående trafik i återstående kapacitet. När nätverket blev överbelastat försökte dess nätverkssystem framgångsrikt korrigera trafiköverbelastningen och minskade den större och mindre latenskänsliga trafiken, vilket främst påverkade det större YouTube. Berörda Gmail-användare var 1% av totalen, allt på grund av att Google Cloud Networking upplevde trängsel i nätverket i östra USA. USA, vilket påverkar Google Cloud, G Suite och YouTube. Avbrottet varade i fyra timmar, eftersom trängselnätet hämmade ingenjörernas förmåga att återställa rätt inställningar. Å andra sidan eliminerade avbrottet interna verktyg som Googles ingenjörer använde för att kommunicera med varandra om avbrottet. Tydligen gör de fortfarande mer forskning, så det är möjligt att de kommer att fortsätta att ge detaljer i framtiden.