Fluid, Microsofts hemlighet för att skapa online-dokument

Fluid Framework

Under denna vecka har Microsoft presenterat riktigt intressanta nyheter. Från den nya konsolen som vi kommer att se i Windows 10, till nyheterna i Microsoft-webbläsaren baserat på Chromium, har den inte gått till spillo. En annan nyhet har varit relaterad till skapandet av online-dokument. Mer information har ges om Fluid Framework, en ny webbaserad modell med en plattform för dokumentskapande. Microsoft beskriver Fluid Framework som en teknik som utvecklare kan använda för att modulera webbinnehåll och applikationer för att göra dem återanvändbara och anpassningsbara komponenter, utformade för att användas i alla applikationer. Målet är att bli ett verktyg som gör att du kan utföra uppgifter som att söka efter innehåll, ge förslag, identifiera experter, översätta data och mer till anpassningsbara online-dokument. Med Fluid kommer vi att kunna ladda innehåll från olika källor, till exempel från appens webbplats, dela upp det i delar och rekonstruera det i moduler så att vi kan arbeta med dem mer produktivt. Det betyder att vi kan ta ett block med Word-text, infoga det i ett annat dokument och få ändringarna andra gör där i originalfilen. Fluid Framework utnyttjar också smarta agenter, Microsofts namn för artificiell intelligensassistenter, genom att göra saker som att översätta fraser eller föreslå foton. Fluid kommer att finnas tillgängligt för utvecklare senare i år via ett Software Development Kit (SDK).