Firebase Analytics, analysverktyg för mobilappar

Firebase

Google förnyar Firebase genom att integrera en serie nya funktioner som hjälper utvecklare att utveckla sina appar.

Till exempel kommer de nu att ha Firebase Analytics, en gratis lösning som gör det möjligt för utvecklare att känna till relevant information om interaktionen mellan användare och deras applikationer. Eftersom tanken är att genom att förstå användarnas beteende kan de förbättra sin marknadsföringsstrategi.

Även om de automatiskt loggar en serie händelser och användaregenskaper för att analysera, kommer utvecklare att kunna anpassa kriterierna för att fånga de data som de anser lämpliga utifrån deras marknadsföringsstadium.

All data som samlas in av appen kommer att finnas tillgänglig i Firebase-konsolen, separerad med hänsyn till olika kriterier. Kraven för att använda Firebase Analytics är minimala och konfigurationen är mycket enkel.

För de som känner till Firebase har de inga problem med att integrera Firebase Analytics, men om de är nya kan du ta hänsyn till guiden som delas i den här länken.

Där hittar du steg för steg hur du konfigurerar det, både för iOS och Android. Funktionerna den erbjuder är mycket intressanta och kan, om de analyseras ordentligt, vägleda utvecklare på rätt väg för att marknadsföra sin app.