Facebooks AI gör människor till spelkaraktärer

Facebook

Facebooks forskargrupp utvecklade en AI som använder videor av riktiga människor för att göra dem till videospelkaraktärer.

Dynamiken verkar efterlikna tekniken för FMV-spel, analysera videor av människor som utför specifika aktiviteter eller åtgärder, för att överföra den till en spelmiljö.

Detta görs i olika steg med hjälp av två neurala nätverk, som först analyserar den åtgärd som utförs av personen och sedan tolkar sammanhanget för att fånga alla detaljer som är nödvändiga för att replikera den aktiviteten.

Till exempel, efter det första exemplet som visas i videon, registrerar AI först den aktivitet som utförs av användaren (spelar tennis) och tolkar sedan att skuggan och racketen är en del av sammanhanget, så han isolerar dem och infogar dem i den nya scenen. , förvandla dem till kontrollerbara karaktärer.

Rörelserna kan tyckas vara begränsade, men de har en överraskande grad av flytande och realism. Med tanke på att projektet är i ett tidigt skede är resultaten mer än intressanta.

Om Facebook-forskare går framåt i AI-utbildning kan vi ha ett mycket enkelt sätt att förvandla våra vänner, eller oss själva, till spelets karaktärer inom en snar framtid. Vi kan se alla tekniska detaljer i det arbete som neurala nätverk gör för att utföra detta arbete, på följande länk.