Facebook kommer att upptäcka om vi har skadlig kod på vår dator och erbjuder verktyg för att identifiera det

Facebook kommer att upptäcka om vi har skadlig kod på vår dator och erbjuder verktyg för att identifiera det

Facebook kommer att upptäcka om vi har skadlig kod på vår dator och erbjuder verktyg för att identifiera det

För att säkerställa att skadlig programvara som installeras på användarnas datorer inte utgör ett problem i säkerheten för dess plattform, har Facebook meddelat ett partnerskap med F-Secure och Trend Micro tack vare vilket vi kan meddelas om vår dator är i fara .

Tanken är att när vi försöker identifiera oss på Facebook visas ett meddelande från ett av dessa två verktyg som indikerar att det finns ett säkerhetsproblem på vår dator. Den ena eller den andra kommer att visas beroende på vilken typ av skadlig kod som upptäcks, vilket erbjuder nedladdning och körning av verktyget för att upptäcka faran. När spåret är klart, anti-malware kommer att tas bort automatiskt, så vi behöver inte oroa oss för att det finns mer antivirusprogram än vad som är absolut nödvändigt.

De säger att de är samma system som hjälper oss att blockera skadliga länkar bland de miljarder klick som sker varje dag på Facebook, så det finns erfarenhet bakom experimentet.

Verktygen är gratis, i själva verket kan de fås direkt från deras motsvarande webbplatser, även om de i detta fall är avsedda att rekommendera den ena eller den andra beroende på varje upptäckt fall.