Europeiska kommissionen inleder en djupgående undersökning av Apples köp av Shazam

Shazam-webbplats

Europeiska kommissionen är mycket orolig för att Apple har förvärvat Shazam, den välkända tjänsten för igenkänning av musiktema. Från Europeiska kommissionen tas det hänsyn till att europeiska användare lyssnar mer och mer på musik via musikströmningstjänster via Internet, liksom den andra positionen som Apple Music för närvarande innehar inom Europeiska unionen.

Och det är att nämnda kommission vill att användare ska ha en mängd olika alternativ där de kan välja att lyssna på sina favoritlåtar. I den meningen har det idag meddelat att de har inlett en fördjupad utredning för att utvärdera förslaget om förvärv av Shazam av Apple enligt Europeiska unionens koncentrationsförordning.

Ovan nämnda kommission vill inte att Apple ska ha tillgång till kommersiellt känslig information som gör det lättare för dem att gå till konkurrerande kunder för att försöka övertyga dem om att gå till deras tjänst, eller att hänvisningar till tjänster tas bort från Shazam-applikationen. Apple Music konkurrerar och lämnar dem i en klar konkurrensnackdel.

Även om Shazam från Europeiska kommissionen inte ses som en viktig ingång för musikstreamingtjänster, som i grunden är dedikerad till att vara i ett kompletterande kommersiellt område, om du vill se till att musikstreamingtjänster har samma garantier, av fruktan att Shazam som en del från Apple kommer att göra det möjligt för Apple Music att expandera ytterligare över hela EU till nackdel för konkurrerande tjänster.