Ett exoskelett för personer med partiell förlamning, designad av Toyota

Welwalk WW-1000

Toyota-teamet utformade ett exoskelett som syftar till att komplettera rehabiliteringsbehandlingen utförd av personer med partiell förlamning av underbenen för att återfå rörelse.

Den dynamik som föreslås av detta exoskeleton är baserad på vad som kallas motoriskt lärande (AM), och kombinerar en serie funktioner som är anpassade till patientens behov.

Med andra ord är exoskelettets funktion inte att fungera som en protes, utan snarare är målet att erbjuda en assisterad resurs för att förbättra rehabiliteringsprocessen.

Som vi ser på bilden placeras detta robotben (som har en motor) på den drabbade lemmen, så att personen börjar behandlingen på tejpen.

Genom sensorer som är integrerade i exoskelettet, tekniken som implementeras och medicinsk hjälp övervakas patientens svar i realtid och gradvis görs nödvändiga förändringar.

För flera år sedan har Toyota-teamet testat potentialen i detta projekt, arbetat med dess funktionalitet och fått feedback från patienter, och nu anser de att de ska gå vidare till nästa fas och lansera det på marknaden.

Medicinska institutioner är riktade, i detta skede endast japanska centra, efter ett hyresystem med månatliga avgifter.