Speedtest

Ett enkelt sätt att mäta internetanslutningshastigheten från Chrome

Hastighets test

Speedtestar en av de klassiska tjänsterna när du väljer ett alternativ för att mäta hastigheten på vår internetanslutning. Och nu blir processen mycket enklare, eftersom den har en förlängning för Chrome.

Så vi behöver inte längre spara Speedtest bland våra markerade, eftersom vi helt enkelt kommer att ha det tillgängligt i webbläsarfältet genom att installera tillägget. Dynamiken förblir densamma, men med några extra fördelar.

Vi måste bara klicka GO! för att hela processen ska börja. Det spelar ingen roll om du av misstag stänger tilläggsfliken, den kommer att fortsätta och behålla resultaten.

Liksom webbversionen hittar vi alternativet som gör att vi kan dela informationen och skicka motsvarande länk. Ett mycket praktiskt alternativ om vi måste göra anspråk på vår internetleverantör för avbrott i tjänsten eller dålig anslutningskvalitet.

Och en bonus som vi kommer att ha med denna förlängning är att den mäter webbhastigheten på den sida som vi har öppnat. Detta kommer att mätas samtidigt med föregående process. Och en sista fördel att lyfta fram är att vi inte kommer att bli föremål för någon form av tillkännagivande eller reklam.