EOL, Encyclopedia of Life, meddelar nyheter för september

EOL, Encyclopedia of Life, meddelar nyheter för september

EOL, den populära encyklopedin som samlar alla typer av vetenskaplig kunskap om djur och växter, meddelar vissa nyheter och innovationer införlivade i september månad som vi kan se från och med nu i webbversionen.

Till att börja med har vi redan den kinesiska versionen av EOL tillgänglig, och vi kommer att kunna visualisera innehållet i däggdjur, fåglar och svampar översatta till det språket – även om vi kommer att se fler skrifter och arter översätts successivt.

EOL tillkännager också firandet av WorldWide Views on Biodiversity-evenemanget den 15 september, en fest där medborgarna kommer att ge rekommendationer och ge råd för att leva på en grönare och friskare planet, vars slutsatser kommer att presenteras vid oktoberkonventionen om biologisk mångfald . .

Encyclopedia handlar också om att söka support och partners, och bland EOL: s nya samarbetspartner är India Biodiversity Portal och den Taiwans livscykel (TaiEOL): Båda har enorma gallerier med mycket intressant innehåll som nu kommer att läggas till i encyklopedin, som om möjligt blir mer omfattande. När det gäller dess tillväxt i multimediavärlden tillkännager EOL också sin tillväxt på Pinterest, den nya PodCast Vad är fisken? där vi kan utforska fisk från sjöar och hav och fotodelningstjänsten med EOL går iNaturalist.

Länk: EOL