En webbplats för att räkna tecken, ersätta ord, eliminera dubbletter och mer

Textmekaniker

De av oss som redigerar text befinner oss ofta i att göra repetitiva åtgärder som tar mycket tid: ta bort radbrytningar, räkna tecken, ersätt ord, ta bort extra mellanslag Lyckligtvis har vi på Internet verktyg som underlättar processen. Idag pratar vi med dig om Text Mechanic, en webbplats för att automatisera denna typ av uppgifter.

Som du kan se på bilden som står i spetsen för den här artikeln har webben flera verktyg som kommer att vara mycket användbara för oss. Till exempel hjälper ett av de tillgängliga verktygen oss att eliminera extra mellanslag i valfri text. För att använda den, vi måste bara klistra in texten som vi vill korrigera och klicka på knappen Ta bort. På bara ett ögonblick har alla extra mellanslag tagits bort från texten.

Driften av de olika webbverktygen varierar beroende på deras syfte. När det gäller den som låter oss hitta och ersätta text måste vi ange det ord som vi vill hitta och det ord som vi vill ersätta det med. Fortfarande, driften av de olika verktygen är lika enkel och intuitiv.

Utan tvekan står vi inför ett mycket användbart verktyg för både studenter och yrkesverksamma som redigerar texter dagligen. Vi rekommenderar starkt att du tittar igenom följande länk. Naturligtvis är verktyget helt gratis.