En skarpare skalning, programvara som ger bättre skärpa i skalade bilder

asharperscaling

De som har använt grafikredigeringsapplikationer för att skala bilder har funnit att de gradvis tappar skärpan avsevärt vid varje förstoring de utför på grund av den utbredda användningen av befintliga bicbiska interpoleringstekniker, och uppnår olika nivåer av skärpförluster i sina egna bilder.

I den meningen finns det en gratis och specifik applikation för skalning av bilder som enligt sin officiella webbplats har sin egen teknik som ger ett mycket bättre resultat än de olika teknikerna för bicbisk interpolering, till och med överstiger tekniken som används av Photoshop i alternativet of Preserve details, som lanserades 2013, där de resulterande skalade bilderna har en större grad av skärpa, särskilt i grafiska bilder.Denna applikation kallas A Sharper Scaling, den är utvecklad av Steffen Gerlach, och den finns som en applikation för Windows-system. Dessutom har den en egen källkod tillgänglig under Creative Commons by-licens, så dess användning och distribution är tillåten men inte dess modifiering.

Observera att, genom att enbart ägna sig åt bildskalning, har applikationen få alternativ, som alla är tillgängliga under ett mycket enkelt användargränssnitt. Från webben påpekar de att det, förutom att erbjuda bättre resultat vid skalning av bilder, också kan bidra till kvaliteten på geometriska transformationer som rotationer, perspektivkorrigering eller linsförvrängningskorrigering.

Således är de som vill uppnå ett bättre resultat när de skalar sina bilder, en skarpare skalning den rekommenderade applikationen för detta.