Denna hjälm använder sensorer och LED-lampor för att förhindra olyckor

Sotera

Designern Joe Doucet utvecklade ett motorcykelhjälmkoncept som har till uppgift att förhindra olyckor. För att ge motorcykelväskan en mer aktiv roll tänkte Doucet på att implementera funktioner som kommer att öka säkerhetsåtgärderna för att undvika en olycka. För att göra detta integrerade den en LED-panel (nedre delen av hjälmen) ansluten till sensorer (övre delen) som upptäckte motorcykelns rörelser.

Panelen är alltid vit så att den är användbar i olika situationer, till exempel låg sikt, men den lyser rött om motorcykeln bromsar. Det vill säga, det replikerar motorcykelns ljus, men på en höjd som är synlig för alla närliggande förare. Ett enkelt sätt att ge motorcyklar sikt, vilket minskar risken för vanliga olyckor i lastad trafik. LED-lampor kan laddas via USB. När det gäller designen, även om den är vacker och elegant, är det inte det säkraste alternativet. Konceptet fokuserar dock på att utrusta hjälmen med funktioner som kan förhindra farliga situationer, och dynamiken kan vara ett intressant alternativ. Designern nämnde att han inte patenterade den här hjälmen eftersom han vill att den ska fungera som en utgångspunkt för företag att arbeta med detta koncept för att utveckla nya lösningar. Vi kan se mer information om detta koncept på formgivarens sida.