Den olympiska stadgan i Google Doodle för att protestera mot Rysslands anti-homosexuella lag

carta olmpica

Vinter-OS börjar i Ryssland, med 50 000 miljoner dollar i investeringar och en tydlig internationell spänning på grund av de anti-homosexuella lagarna som råder i det landet.

Kommentarerna från olika politiska personer och de lagar som godkändes 2013, enligt vilka homosexuell propaganda bland minderåriga är förbjuden och därmed kränker yttrandefriheten, har inte gått obemärkt förbi av Google, som har beslutat att ägna sin klotter till saken. .

Som vi kan se idag, en regnbåge, en symbol för gaygemenskapen, med idrottare i var och en av ränderna, en design som åtföljs av en översättning av den olympiska stadgan:

Idrott är en mänsklig rättighet. Varje person bör ha möjlighet att utöva idrott utan diskriminering av något slag och inom den olympiska andan, vilket kräver ömsesidig förståelse, solidaritet och anda av vänskap.

Vladmir Putin, landets president, ser till att alla idrottare och fans kommer att vara välkomna vid evenemanget Sotji 2014 oavsett deras sexuella läggning, även om internationella rörelser, som det öppna brevet som undertecknats av mer än 200 författare som fördömer anti-homosexuell lagstiftning, verkar gör det klart att en enkel kommentar inte räcker.