De utvecklar ett material som ändrar färg beroende på svårighetsgraden av det mottagna slaget

Captura

Alla vet att ett slag mot huvudet kan vara riktigt farligt om du inte snabbt får nödvändig hjälp. För att varna för allvaret hos en av dessa slag, arbetar en grupp forskare från University of Pennsylvania med en uppfinning som gör det möjligt att skapa hjälmar som ändrar färg vid en påverkan.

Specifikt gruppen av forskare vi pratar om har skapat en polymer som ändrar färg beroende på intensiteten på den applicerade kraften, så det kan användas för att varna för att ett stort slag har drabbats när den drabbade inte kan kommunicera. Detta är möjligt sedan materialet de arbetar med ändrar färg när dess interna struktur ändras beroende på vilken kraft som appliceras. Som vi redan har sagt är forskarens mål att tillämpa detta material i hjälmar som används i sportvärlden och i armén, där det kommer att vara mycket användbart när det gäller varning om behovet av att få omedelbar hjälp vid ett allvarligt slag mot huvudet som kan utgöra en betydande risk för den skadade personens liv.

För närvarande har vi att göra med ett projekt som för närvarande är under utveckling. Ändå förväntas det att hjälmar som ändrar färg beroende på svårighetsgraden kan startas under de kommande åren. Därefter lämnar vi dig med en kort förklarande video:

Källa: Phys.