De skapar sensorer för att göra det lättare för robotar och människor att gå tillsammans

sensorerar roboten

På mycket kort tid kommer vi att se robotar och människor gå på gatorna tillsammans och det finns redan arbete fokuserat på att underlätta denna uppgift. Nu är det forskarna från BioRobotics Institute of Scuola Superiore Sant Anna, Co-Robotics srl och Sheffield Hallam University som har föreslagit att skapa sensorer som, installerade i människans skor, skickar information till den medföljande roboten för att styra dess rörelser. De är IMU-sensorer som mäter orienteringen, hastigheten och andra data relaterade till rörelser, vanligtvis med hjälp av accelerometrar, gyroskop eller magnetometrar, så att när vi använder dem kan vi samla in information om våra rörelser och skicka dem till roboten. Gånghastigheten, längden på varje steg, riktningen … målet är att låta data bearbetas så att roboten vet hur man ska röra sig så att det blir bättre interaktion mellan de två, vilket rapporteras i artikeln publicerad av dessa forskare . Prototypen har redan ett namn, det heter SensFoot, och det har redan testats med 19 människor och robotar som utförde ackompanjemangsuppgifter. Dessa sensorer störde inte människan, eftersom de var diskreta, de installerades i deras skor och robotarna fick informationen hela tiden för att styra sina handlingar. Från företagsrobotar (en allt mer närvarande verklighet) till robotar som hjälper till i lager, att ha en maskin bredvid som vet var vi är och vad vi gör kan hjälpa till att förbättra samexistensen mellan människor och robotar, närmare vad vi är brukade se i science fiction-filmer.