De nya modellerna av examensbevis som MiriadaX utfärdar

MiriadaX

En av de aspekter som har orsakat oenighet bland användare som har deltagit i MOOC genom MiriadaX har varit innehållet i de erkännandediplom som ges vid deltagande.

Till skillnad från andra inlärningsplattformar på nätet erbjöd de erkännandediplom som utfärdades av MiriadaX ingen information som skulle associera dem med de universitet som erbjuder MOOC, och de specificerade inte heller uppgifterna om detsamma. Från MiriadaX-teamet hade de åtagit sig att arbeta med detta, och idag delar de några poäng och detaljer om de nya modellerna av examensbevis som de har utformat.

Dessa nya modeller, förutom att ha tagit användarnamnet och fullständiga data för MOOC, kommer också att ha logotyper för institutionerna som har deltagit i projektet och annan information från universitetet som har undervisat kursen, beroende på om du vill inkludera det innehållet. Med andra ord kommer diplommodellerna inte alla att ha samma format, utan kommer att bero på den information som varje universitet anser lämplig att inkludera, eller i vissa fall att inte tillhandahålla någon information alls.

För mer information om kraven för att få de olika examensbevis och märken som plattformen beviljar, liksom all information som ingår, kan vi konsultera MiriadaX-bloggen.