De första 72 timmarna, teknisk utmaning att bidra med idéer vid katastrofer

primeras72horas

I situationer där en region påverkas av en naturkatastrof som en tsunami, en orkan eller en jordbävning är det viktigaste elementet att tänka på hur snabbt det är nödvändigt att agera för att genomföra motsvarande räddningsprotokoll för att lokalisera, hjälpa och läka de skadade.

Komplikationen av detta utrotar att det i en naturlig katastrofsituation är mycket troligt att energi, kommunikationssystem och till och med vägar och motorvägar har komprometterats, vid vilken tidpunkt mer innovativa och avgörande metoder måste genomföras. för att ge ett snabbt svar i dessa gränssituationer. Leta reda på de drabbade, kontakta dem, bedöm svårighetsgraden för varje individs tillstånd … det finns tusen faktorer att ta hänsyn till, faktorer som detta projekt syftar till att optimera.

Tack vare Unicef ​​och Socialab Latinoamrica är projektet född First72Hours, ett initiativ som bygger på att samla in maximalt antal idéer relaterade till denna typ av förvaltning i kategorierna vatten och mat, hälsa, energi, kommunikation och information, där någon av oss kan skicka sina idéer och bidra med sin bästa design. Vi kommer att kunna göra det fram till 25 februari, och de bästa bidragen kommer att delas ut med upp till 15 000 dollar för projektet, förutom att kunna vara en del av Unicef-laboratorierna som är dedikerade till innovation.

Länk: First72Hours | Gå FayerWayer