Daytripper, ruttförhandsgranskning i Street View genom att flytta mushjulet

rullning

Som alltid erbjuder Google Maps Mania oss de bästa verktygen i allt relaterat till visualisering av data på Google Maps och Street View.

I det här fallet har det varit Jefferson Lam som har skapat och lanserat Daytripper, ett verktyg som skapar rutter och riktningar för rutten som vi väljer och förvandlar dem till en komplett visuell guide med bilder av varje vägsektion.

För att använda det helt enkelt måste vi fylla i fälten Start och slutet och klicka på hitta rutt och hitta gatuvy, i denna ordning. Det lyfter fram bekvämligheten med verktyget för att visualisera den föreslagna rutten, för att gå framåt eller bakåt måste vi helt enkelt flytta musens hjul uppåt eller nedåt.

Verktyget kompletteras perfekt med Street View Hyperlapse, ett annat verktyg – som vi redan nämnde för några månader sedan – perfekt för att visa rutter i Street View men i det här fallet som en videopresentation och utan att behöva flytta mushjulet. Hyperlapse använder Hyperlapse.js, Three.js och GSVPano.js tillsammans med Google Maps API för att göra turerna.

Båda verktygen är perfekta för att planera en resa och bekanta dig med rutten innan vi åker, eller för när vi vill besöka någonstans i staden och vill se till hur omgivningen är eller hur man kommer dit till fots.