Coursera tjänar sina första miljoner dollar som säljer certifikat för sina kurser

coursera

Under de senaste månaderna har vi ägnat särskild uppmärksamhet åt online-kurser som genomförs vid universitet runt om i världen enligt MOOC-modellen (gratis online-kurser öppna för tusentals studenter samtidigt). Det finns många institutioner och många projekt som är engagerade i detta sätt att sprida kunskap, även om det finns en punkt som måste lösas så snabbt som möjligt för att inte dö av framgång: pengar.

Coursera är ett av de mest kända projekten i denna kategori, det har lyckats samarbeta med flera universitet runt om i världen och erbjuder kurser inom de mest olika ämnena, med teknologier som går utöver enkel video och chatt. Att delta i deras kurser är gratis men du måste betala för att få certifikatet som bekräftar att vi har klarat kursen (något som inte alltid är lätt).

Nu, från sin blogg, rapporterar de att de redan har lyckats samla in sina första miljoner dollar med den här modellen, en miljon dollar på 9 månader av programmet. Även om det kan verka något långsamt, om vi tar hänsyn till att de fick en investering på 65 miljoner som de måste motivera, kommer de säkert att uppmärksamma fler universitet och därmed fler studenter, så det förväntas att tillväxten kommer inte att vara linjär och om exponentiell.

Du kan få mer information om Coursera-certifikatprogrammet på coursera.org/signature och se deras certifierade kurser på coursera.org/courses. Tennis andra kurser, tillsammans med andra universitet, i artikeln: Online-universitetskurser i september.