bfi

British Film Institute för att digitalisera 100.000 TV-program

bfi

British Film Institute tillkännagav ett nytt projekt som syftar till att digitalisera 100 000 TV-program som anses vara i riskzonen.

De katalogiseras på detta sätt på grund av den typ av format som de lagras i, redan föråldrade, så att de på kort tid skulle vara omöjliga att reproducera, som de på 1960-talet.

Enligt experter kan tusentals titlar bara bevaras i några år till, med hänsyn till bandens förhållanden, den föråldrade utrustningen och att få människor vet hur man manipulerar dessa inspelningar.

Att genomföra denna digitaliseringsprocess är inte en lätt uppgift, eftersom de måste räkna med samarbete mellan olika organisationer och lösa problem relaterade till rättigheter och behörigheter.

Dessutom måste de gå igenom en granskningsfas för att utvärdera de titlar som är relevanta för projektet, och naturligtvis krävs en stor monetär investering.

Titlarna har ännu inte fastställts, men de har meddelat att de kommer att innehålla barnprogram, komedier, dokumentärer, drama, bland andra.

Detta projekt är en del av en serie planer från British Film Institute, som planerar att pågå från 2017 till 2022. Ett intressant initiativ, eftersom de inte kommer att digitaliseras kommer de att försvinna för alltid.