Ahorro.net – hantera dina ekonomiska rörelser

Ahorro.net - hantera dina ekonomiska rörelser

Vi lever i svåra tider, och nu är det mer än någonsin nödvändigt att få ut så mycket som möjligt av alla pengar vi kan hantera, för att behålla kontrollen över vår egen ekonomi och framför allt för att kunna tillgodose våra behov. Ahorro.net är en ny webblösning som går i samma riktning.

På Ahorro.net kommer användarna att lägga till konton, där vi registrerar både alla inkomster vi har och alla utgifter vi gör och ger oss nödvändiga verktyg för att fastställa målen, upprätta en sparplan för att täcka dem. antingen renoveringen av datorutrustningen, förverkligandet av ett hemförbättring, en resa eller något annat mål som vi har i åtanke. Vi kan också sätta mål så att vi kan se till att vi inte spenderar mer än vad som är absolut nödvändigt på varje koncept som vi lägger till, enligt de kategorier som vi har fördefinierat.

Slutligen kan vi rapportera utgifter och inkomster under den tid vi fastställer, så att det gör att vi kan se framstegen i vår ekonomi.

Gränssnittet är helt på spanska och fungerar i euro. Ahorro.net är i en tidig beta-fas, som nås på inbjudan, som kommer snabbt, med vilken vi senare kommer att hitta förbättringar och nya tillägg.

Länk: Ahorro.net | Går: Genbeta