7 nya kurser i spanska om marknadsföring, sport och miljö

cursos-online

Nya förslag på spanska läggs till i sammanställningen av gratis online-universitetskurser som börjar i oktober, som vi delar på www.SiNoLoVeo.com.

Vi har lagt till 7 nya kurser på MriadaX-plattformen som börjar de närmaste dagarna:

AprendeR: Introduktion till databehandling med R och RStudio – Universitat de les Illes Balears En 8-veckors kurs där vi kommer att se diagram, kvalitativa och ordinala data, listor och matriser, bland annat

Sport, personlig tillväxt och hälsa: Martial Arts University of Malaga Under 8 veckor kommer vi att se en serie faktorer relaterade till självförsvarskonsten.

Ekompetenta proffs.

Nycklar, strategier och verktyg för att förnya online University of Malaga Vi kommer att se tips och verktyg för att förvärva digitala färdigheter.

Miljöutmaningar i en föränderlig värld University of Navarra De miljöutmaningar som presenteras av planetens nuvarande tillstånd analyseras ur ett vetenskapligt perspektiv.

Nya utmaningar inom human språkteknik University of Alicante Introduktion till TLH (Human Language Technologies) och dess huvudsakliga tillämpningar.

Marknadsföring: Nyckel till sportföretagens tillväxt Esan University Hur man tillämpar principerna för marknadsföring på idrottssektorn.

Annonsering på nätet.

Kampanjer på Facebook och Adwords Universidad EsanCmo utnyttjar potentialen i onlineannonsering och skapar kampanjer på Google och Facebook.

För att delta är det bara nödvändigt att registrera sig på MriadaX-plattformen och följa dess instruktioner.